ครม.ไฟเขียวเอกชน ประมูลสร้างบ้านคนจนราคาถูก

ครม.เห็นชอบกรอบดำเนินงานโครงการบ้านคนไทย บนที่ราชพัสดุระยะที่ 2 ให้กลุ่มเป้าหมายแรกเป็นผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ราคาตั้งแต่ 350,000-700,000 บาทต่อยูนิต นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบกรอบดำเนินงานโครงการบ้านคนไทย

บนที่ราชพัสดุระยะที่ 2 จำนวน 8 แปลง ครอบคลุม 4 ภาค เนื้อที่ 317 ไร่ 2 งาน 49.9 ตารางวา โดยกลุ่มเป้าหมายแรกเป็นผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ประกอบด้วย บ้านแฝด บ้านแถว และอาคารชุดพักอาศัย มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร รวม 2,757 ยูนิต ราคาตั้งแต่ 350,000-700,000 บาทต่อยูนิต สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่สนใจโครงการบ้านคนไทย จะได้รับกรรมสิทธิ์บนที่ราชพัสดุระยะเวลา 30 ปี และได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษในการขอสินเชื่อกับธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) โดยปีที่ 1-4 อัตราดอกเบี้ย 2.75% ส่วนปีที่ 5-30 หากเป็นรายย่อย คิดอัตรา เอ็มอาร์อาร์ ลบ 0.75% และหากสวัสดิการ หักจากเงินเดือน คิดอัตรา เอ็มอาร์อาร์ ลบ 1%. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

You may also like