แนะวิธีป้องกัน..บรรเทาอาการ’ปวดหลัง’

“ปวดหลัง” อาการที่พบได้บ่อย เป็นอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพใกล้ตัว ซึ่งหากละเลยการรักษา ปฏิบัติตนเองไม่ถูกต้องอาจลุกลาม ก่อเกิดอาการปวดเรื้อรัง อาการปวดหลัง เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ทั้งจากความผิดปกติของโครงสร้างกระดูก ความเสื่อมของกระดูกสันหลัง จากวัยที่สูงขึ้น การอักเสบติดเชื้อ ได้รับอุบัติเหตุ รวมทั้งความเครียดทางอารมณ์และจิตใจ ฯลฯ

แต่ที่เป็นสาเหตุพบได้บ่อยเกือบทุกอาชีพคือ การมีอิริยาบถหรือท่าทางที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อยู่ในท่าเดียว นาน ๆ การบิดเอี้ยวตัวแรงและรวดเร็ว และการออกกำลังกายที่ไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรง กล้ามเนื้อไม่มีความยืดหยุ่น แต่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยสาเหตุใด ไม่ควรมองข้าม ควรเข้าถึงการรักษานับแต่เนิ่น ๆ…ทั้งนี้อาการปวดหลังเป็นอุปสรรค บั่นทอนสุขภาพ ส่งผลต่อการทำงาน การดำเนินชีวิต การป้องกัน เพื่อหลีกไกลจากอาการปวดหลังนับแต่เบื้องต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ จากเอกสารข้อมูลเพื่อสุขภาพงานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความรู้แนะนำถึง การป้องกันและบรรเทาอาการปวดหลังด้วยตนเอง ทั้ง การฝึกบุคลิกให้มีลักษณะท่าทางที่ดี โดยให้หลังอยู่ในแนวตรงทั้งขณะนั่ง นอน ยืน เดิน และ การออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของ กล้ามเนื้อหลัง ทำให้สามารถรับน้ำหนักตัวได้ดีขึ้น ช่วยยืดพังพืดของเอ็นข้อต่อที่ยึดเกาะบริเวณกระดูกสันหลังส่วนเอว ทำให้การเคลื่อนไหวของลำตัวกลับคืนสู่ปกติ และยังช่วยลดอาการเจ็บปวด
ลักษณะท่าทางที่ดีและถูกสุขลักษณะ อย่างเช่น ท่านอน นอนบนเตียงที่มีความสูงเสมอเข่า ที่นอนควรแน่น ยุบตัวน้อย โดยท่าที่ดี นอนตะแคงกอดหมอนข้าง หรือ นอนหงาย มีหมอนหนุนต้นขาด้านหลัง เพื่อไม่ให้หลังแอ่นฯลฯ ส่วน ท่านั่ง ควรนั่งให้เต็มก้นบนเก้าอี้ที่มีความเสมอเข่า มีพนักพิง ซึ่งโค้งนูนเล็กน้อย เพื่อรองรับส่วนเว้าของบั้นเอว ควรหลีกเลี่ยงการนั่งห่างจากโต๊ะทำงานมาก นั่งในท่าครึ่งนั่งครึ่งนอน นั่งหลังงอ นั่งเก้าอี้ที่เตี้ยหรือสูง หรือนุ่มเกินไป และการนั่งยองๆ นั่งขัดสมาธิ หากจำเป็นต้องนั่งกับพื้น ควรขยับเปลี่ยนท่าบ่อยๆ และนั่งหลังตรง เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

You may also like